Implantologie

Als u vragen over uw specifieke situatie heeft of u denkt dat implantaten een oplossing voor u zijn, belt u gerust voor een intake afspraak

lees meer...

Zorg op maat

Iedere patiënt is anders. We luisteren goed naar de klachten en wensen van een patiënt en zo nodig stellen we samen een individueel behandelplan op.

lees meer...

Spoed

Voor spoedgevallen buiten praktijkuren ('s avonds en in het weekend) neemt u contact op met de Tandarts Spoedgevallendienst, telefoonnummer 070 - 311 03 05. Zij informeren u over de tandarts die op dat moment dienst heeft.

lees meer...
Klachten

Klachten

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. Tóch kan het wel eens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u dit met uw tandarts bespreekt.

Gesprek

Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling uit te leggen. Meestal is dit afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen. Soms komt het echter voor dat het vertrouwen hierna nog niet genoeg is hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om u te wenden tot een andere tandarts, die een second opinion (tweede mening) kan geven.

Second opinion

De mening van een tandarts die niet in het conflict betrokken is kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.

Mocht u er met uw tandarts hierna toch niet uitkomen en is uw tandarts lid van de ANT, dan kunt u zich tot de ANT wenden. Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een tandarts verplicht om een klachtenregeling te bieden. De ANT heeft een klachtenregeling die voldoet aan de eisen die deze wet stelt. Met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens kan de ANT u geen informatie geven of uw tandarts bij de ANT is aangesloten. Uw tandarts kan u hierover informeren.

Klachtencommissie

De Klachtencommissie Tandheelkunde van de ANT behandelt klachten over:

  • tandheelkundige behandeling
  • communicatie en bejegening
  • nota’s
  • combinaties van bovenstaande

Klachten over alleen geldvorderingen en schadevergoedingen vallen buiten de klachtenregeling en kunnen door de Klachtencommissie niet in behandeling worden genomen.

Huisstijl: M.L. Houdijk / Website: Goedemiddag!